• AI皮肤检测
 • 人脸特征识别
 • 多光谱高清皮肤检测
 • 接触式皮肤检测
 • 近百万皮肤样本数据
 • 一流的人工智能团队
 • 领先的深度学习皮肤算法
 • 按需定制产品,可灵活集成
 • 联合利华
 • 兰蔻
 • 倾伊美
 • 相宜本草
 • 汉高
 • 帕克西
 • 花印
 • 蜜芽